ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Μέσα από το λαβύρινθο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, διατηρήσαμε τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του θεωρητικού φροντιστηρίου και μόνο, με στόχο τον απόλυτο έλεγχο των γνωστικών αντικειμένων. Εφαρμόζουμε λοιπόν την απόλυτη ειδίκευση κατά τομέα μαθήματος και τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο με μαθητές που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και τους ίδιους στόχους.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δεν είμαστε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης που ασχολείται με λίγο απ’ όλα (Γυμνάσιο, Λύκειο, Μετεξεταστέοι, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση). Μοναδικό μας αντικείμενο αλλά και στόχος, η εισαγωγή όλων των μαθητών μας στο Πανεπιστήμιο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ειδικευμένοι, έμπειροι καθηγητές με απόλυτη εξειδίκευση στο αντικείμενό τους. Αποκλειστικοί συνεργάτες με πολυετή φροντιστηριακή θητεία.
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ / ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ που διασφαλίζουν ομαλούς ρυθμούς στη μετάδοση και αφομοίωση της ύλης. Διαμορφώνονται επίπεδα τμημάτων τα οποία λαμβάνουν υπ’ όψιν τις επιδόσεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΥΛΗΣ Η ύλη διδάσκεται αναλυτικά από μηδενική βάση, τόσο για τις ανάγκες του λυκείου όσο και για τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι έχουμε, ως φροντιστήριο, την απόλυτη ευθύνη για τους μαθητές μας καθώς καλύπτουμε οποιοδήποτε κενό ή απορία έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα έτη.
ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ Με την έναρξη των μαθημάτων διατίθεται η βιβλιογραφία του φροντιστηρίου για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Έγκριτη, συγγράμματα δικών μας καθηγητών τα οποία ανανεώνονται ετησίως.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ Διαγωνίσματα προσομοίωσης, προγραμματισμένα για όλη τη φροντιστηριακή χρονιά, βάσει χρονοδιαγράμματος προσδιορισμού της ύλης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και το ύφος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ παρακολούθησης που βοηθούν τους μαθητές ν’ αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, προσαρμοσμένα στα σχολικά προγράμματα, διαμορφωμένα για τις ανάγκες των μαθητών και όχι για τις ανάγκες λειτουργίας του φροντιστηρίου.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ κάθε μαθητή σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να βοηθηθεί άμεσα, όταν χρειαστεί. Επίσης, πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ενημερώσεις προόδου κάθε μήνα, παρουσία γονέων και μαθητών, από τη διεύθυνση και τους καθηγητές, βασισμένες στις γραπτές και προφορικές επιδόσεις του υποψηφίου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Αυστηρός προγραμματισμός ύλης (ανά μάθημα) βάσει χρονοδιαγράμματος για την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή της, βασισμένος πάντα στους κανόνες σωστής αφομοίωσης και εμπέδωσης. Έτσι εξασφαλίζουμε και τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολύτιμες επαναλήψεις.