Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς

Σας καλωσορίζουμε στη σελίδα του ΣΤΟΧΟΥ.

Από το 1983 έως και σήμερα, έχουμε την ευθύνη και διεύθυνση των φροντιστηρίων ΣΤΟΧΟΣ,
που λειτουργούν μόνο στο κέντρο της πόλης (Αθήνα – Πειραιάς - Πάτρα),
με μοναδικό αντικείμενο την προετοιμασία του υποψηφίου για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

Γιατί αυτός είναι ο ΣΤΟΧΟΣ,

Κεντρικό Φροντιστήριο Εισαγωγικών εξετάσεων με
Αποκλειστικότητα στην Θεωρητική κατεύθυνση.

Και αυτό είναι ότι πιο σημαντικό έχουμε να προβάλλουμε.
Γιατί η αποκλειστικότητα στη θεωρητική κατεύθυνση εξασφαλίζει
την εμπειρία του φροντιστηρίου, την ειδίκευση των καθηγητών του
και την συνύπαρξη μαθητών που διαθέτουν υψηλούς στόχους
και μαθησιακό επίπεδο.

Γιατί αυτός είναι ο ΣΤΟΧΟΣ,

Με επίκεντρο τον μαθητή και την προσπάθεια του, με στοχευμένη
και έμπειρη προετοιμασία, σε ομοιογενή τμήματα,
διαβαθμισμένης κατάταξης, με προγραμματισμό και
χρονοδιάγραμμα ύλης, σε ευέλικτα προγράμματα, με έλεγχο
εξέλιξης και προόδου, με μοναδικό μας αντικείμενο και στόχο
την Επιτυχία σας.

Αυτός είναι ο ΣΤΟΧΟΣ,

Η εισαγωγή όλων των μαθητών μας στο Πανεπιστήμιο, Να
κάνουμε το ΣΤΟΧΟ σας πραγματικότητα.

Ηρακλής Γιαννακόπουλος
Διευθυντής Φροντιστηρίων Στόχος