Εγκαταστάσεις

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ