Δωρεάν Παροχές στους Μαθητές μας

1. Δωρεάν βιβλία – οι εκδόσεις του φροντιστηρίου :

Mε την έναρξη των μαθημάτων δίνονται δωρεάν τα βιβλία του φροντιστηρίου για
όλα τα μαθήματα.Οι εκδόσεις του φροντιστηρίου, πλήρεις και έγκριτες,
καλύπτουν τις ανάγκες του μαθητή τόσο για τις εξετάσεις όσο και για το
πρόγραμμα σχολείου.

2. Δωρεάν επιπλέον πρόγραμμα για τη Β΄Λυκείου :

Σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρόνιας γίνονται δωρεάν προαιρετικά
προγράμματα ενίσχυσης μαθημάτων σχολείου ιδιαίτερης δυσκολίας για τη
Β΄Λυκείου (Αντιγόνη, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Γεωμετρία).

3. Δωρεάν πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων :

Για την Α΄ και Β΄ Λυκείου σε όλα τα μαθήματα σχολείου.

4. Δωρεάν ξένες γλώσσες :

Ως ειδικό μάθημα σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων για σχολές
που το ζητούν ως προαπαιτούμενο ( Ξενόγλωσσες Φιλολογίες, Ναυτιλιακά,
MME, Μεταφραστικό Ιονίου, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ)

5. Δωρεάν επαγγελματικός προσανατολισμός

6. Δωρεάν συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου
σε ατομικό επίπεδο